La fotografia és un element cabdal per a qualsevol esdeveniment. No només és el material que recordarem, és, cada cop més, el material que compartirem a la web, a les xarxes socials i pel qual serem recordats.